ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ -

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม 

26 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ -

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์อื่น อบต.เขาคราม

26 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ -

ประกาศชนะผู้เสนอราคาซื้อต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

24/7/2561
ประชาสัมพันธ์ -

ประกาศประกวดราคาจักซื้อโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา 

20 ก.ค. 2561